ANBI

Statutaire naam

STICHTING NEW HOPE (ANBI instelling, dus uw giften zijn belasting aftrekbaar)

RSIN / KvK

RSIN nummer: 8161.34.698

KvK nummer: 08097355

Contact

Adres: Oogstweg 10
8071 WS Nunspeet NL
Email: janenalice@kpnplanet.nl
Telefoon: +31 (0) 6 13116973


Doelstelling

New Hope ondersteunt kansloze (wees-)kinderen en arme gezinnen in de sloppenwijken van Nairobi Kenia o.a. door financiële adoptie en educatieve projecten, uitgevoerd door lokale hulpverleners, zoals pastors en leerkrachten. Het doel is om hun geestelijk en materieel welzijn te bevorderen en de spiraal van armoede te doorbreken, door slumkinderen een goede opleiding te geven en hen op weg te helpen naar zelfredzaamheid.

Hoofdlijnen beleidsplan, visie en missie

New Hope wil, in navolging van Jezus, Gods liefde in praktijk brengen door hoop te bieden en daadwerkelijke verandering in het leven van kansarme kinderen en hun families in de sloppenwijken van Nairobi. Vanuit Nederland wordt een lokaal team geadviseerd en ondersteund om projecten uit te voeren. De pastors (en hun vrouwen) van het Nairobi New Hope team wonen en werken temidden van de armen en kennen de gemeenschap goed. Ze weten als geen ander wie het meest hulp nodig heeft. New Hope giften uit Nederland worden maandelijks doorgestuurd naar Kenia en voornamelijk ingezet voor educatie, schoolvoedingsprojecten, medische hulp en noodhulp. Effectieve hulpverlening vanuit lokale kerken en scholen in de sloppenwijken.


Bestuurssamenstelling

G. I. van Dorsten, Epe Gld (secretaris)
S. van Dorsten – van der Wal, Epe Gld (algemeen lid)
M. G. Plakke, Nunspeet (penningmeester)
J. Leegstra, Nunspeet (algemeen lid)
A. Leegstra - van de Kamp, Nunspeet (voorzitter)

Beloningsbeleid

De stichting werkt vanuit huis, dus er zijn weinig kosten. De bestuursleden kunnen desgewenst alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten, mits deze redelijk zijn. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen salaris of andere vormen van beloning ontvangen. De leden sponseren zelf verschillende projecten.


Activiteiten

New Hope zorgt voor een positieve verandering in het leven van kansarme (wees-) kinderen en gezinnen in de sloppenwijken van Nairobi Kenia. Ze ondersteunt en adviseert de hulpverleners en onderhoudt het contact met de sponsors. Alle projecten worden uitgevoerd door lokale hulpverleners. Zo nodig worden de projecten in de sloppenwijken bezocht en wordt er geëvalueerd met het Nairobi team. Op de website staan alle activiteiten met genummerde NIEUWSBRIEVEN op de pagina NIEUWS.


Staat van baten en lasten, balans

Jaaropgave 2023

Balans 2023
Baten en lasten 2023

Jaaropgave 2022

Balans 2022
Baten en lasten 2022

Jaaropgave 2021

Balans 2021
Baten en lasten 2021

Jaaropgave 2020

Balans 2020
Baten en lasten 2020

Jaaropgave 2019

Balans 2019
Baten en lasten 2019

Jaaropgave 2018

Balans 2018
Baten en lasten 2018

Jaaropgave 2017

Balans 2017
Baten en lasten 2017

Jaaropgave 2016

Balans 2016
Baten en lasten 2016

Jaaropgave 2015

Balans 2015
Baten en lasten 2015

Jaaropgave 2014

Balans 2014
Baten en lasten 2014


Toelichting:

Hartelijk dank voor uw belangstelling.

Stichting New Hope is voortgekomen uit de tijd dat Jan & Alice Leegstra in Kenia woonden en als zendelingen werkten in de krottenwijken van Nairobi. De projecten die ze hebben opgestart zijn voortgezet door lokale pastors, social workers en leerkrachten. Fam. Leegstra is destijds uitgezonden door Wereld Wijde Zending en Maranatha Mission (Tros Gnistan) Zweden. Mede op advies van hun kerkelijke gemeente VEZ Zwolle hebben ze in 2001 Stichting New Hope opgericht om vanuit Nederland de projecten effectiever te kunnen ondersteunen. We hebben nog steeds goed contact met bovengenoemde organisaties en ondersteunen incidentele projecten gezamenlijk, bv noodhulp d.m.v. voedselpakketten, vanwege ernstige gevolgen van de Corona crisis. We hebben een bestand van sponsors, die de door hen gekozen projecten maandelijks ondersteunen. Daarnaast zijn er incidentele giften. Op jaarbasis kan dat meer of minder zijn, zoals bij de (ver-) bouw van een school (zie nieuwsbrieven 39 en 40) We houden een reserve aan voor noodsituaties en om een bedrag als afscheid mee te geven aan een teamlid in Nairobi, die door omstandigheden met zijn werkzaamheden moet stoppen. Een zgn. ‘farewell gift’ voor jarenlang trouwe dienstbaarheid, zoals men dat in Kenia gewend is te doen. Mochten er vragen zijn, willen we die graag beantwoorden.

Namens stichting New Hope,
Jan & Alice Leegstra