Partners

 

PARTNERS

 

VEZ   /  VEG 

VEZ Zwolle was jarenlang de thuisgemeente van Jan & Alice Leegstra en hun kinderen. Toen de Heer hen had geroepen Hem te dienen in de sloppenwijken van Nairobi werden ze vanuit deze gemeente uitgezonden naar Kenia.

Zowel de VEZ als hun huidige gemeente (VEG Nunspeet) zijn nauw betrokken bij New Hope.

 

WWZ

WereldWijdeZending (WWZ) is de organisatie waarvoor Jan Leegstra in de tachtigerjaren supervisor was in Kenia. WWZ en New Hope werken waar mogelijk samen, met name bij onderwijs - voedings projecten en noodhulp zoals calamiteiten bij verkiezingsgeweld. Naast WWZ hebben ook wij nauwe banden met Maranatha Mission / TG Mission Sweden.

 

Maranatha Mission/TG Mission

Toen Kenya directeur Curt Johansson met zijn gezin naar Zweden terugkeerde werd Jan Leegstra supervisor in Nairobi voor 'Maranatha Mission of Kenya'. Naast het pionierswerk in de diverse sloppenwijken runde Jan destijds het Maranatha Mission zendingskantoor in Nairobi. Curt Johansson werd internationaal directeur. Maranatha Mission (tegenwoordig Maranatha Faith Assemblies) heeft inmiddels vele honderden kerken, verspreid over Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda en de DRC ( Democratische Republiek Congo)

Met Tros Gnistan Mission Sweden (Curt Johanson en David Duveskog) werken we waar mogelijk ook samen

 

Africa Inland Church (AIC)

AIC geeft kansarme jongeren beroepstraining. Korte praktische opleidingen waarmee ze in hun eigen gemeenschap aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld als kapper, monteur of kok. Ook worden ze door professionals geholpen bij het vinden van een baan of het opzetten van een eigen bedrijf. Het project is succesvol, doordat deze jongeren op korte termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. New Hope heeft goede contacten met AIC om met name afgestudeerde jongeren die gesponsord worden aan een beroepsopleiding te helpen en daarna aan werk. Net als voor New Hope is ook hun doel: kansarme jongeren vooruit helpen, evenals hun families, die vaak getroffen zijn door HIV/Aids.