N A I R O B I

Familie Leegstra naar Kenia in 1982

Hoe het begon

Ruim 40 jaar geleden kreeg Jan Leegstra een bijzondere droom.
Hij zag zeven lichtende letters aan een donkere hemel verschijnen: NAIROBI
Dit was het begin van zijn roeping, wat God op verschillende manieren heeft bevestigd. De liefde groeide voor Nairobi, met name voor de armen in de krottenwijken, zowel bij Jan als bij Alice. Na een periode van voorbereidingen werden ze in 1982 met hun dochters Carin en Froukje uitgezonden door hun kerkelijke gemeente VEZ in Zwolle en door Wereld Wijde Zending.

Ze begonnen met Christelijk onderwijs in de sloppenwijken en met projecten voor weduwen en wezen, bv om hen terug te kunnen laten gaan naar hun stamgebied. Ze kregen een mooi Afrikaans huisje en een eigen shamba (moestuin). De pastor van de lokale Maranatha kerk begeleidde deze vaderloze gezinnen en de kinderen konden er ook naar school. Een mooi project, waar de EO nog aan meegeholpen heeft. Verder educatieve en sociale projecten, zoals voeding op de scholen, lessen in hygie╠łne etc.

Jan & Alice ondersteunden lokale voorgangers en leerkrachten van opgestarte schooltjes, mede door Jan zijn ervaring in het onderwijs in Nederland. Het werd duidelijk, dat dit hun belangrijkste taak zou worden naast het werk als supervisor voor WWZ en Maranatha Mission uit Zweden: lokale leiders en leerkrachten trainen, zodat die het werk zelfstandig voort konden zetten.

Het werk groeide snel en de trainingen gingen voorspoedig. Na een aantal jaren werd het duidelijk dat het goed was het werk over te dragen aan de lokale leiders en leerkrachten, die temidden van de slums woonden en de mensen goed kenden, die het meest hulp nodig hadden

Maar de roeping van Jan en Alice voor de sloppen van Nairobi is al die jaren gebleven. In 2001 is de Stichting New Hope opgericht en vanaf die tijd sturen ze vanuit Nederland projecten aan. Ook bezoeken ze zo nodig de projecten en adviseren het Nairobi team, samen met hun bestuur.

Op pagina NIEUWS staan alle New Hope brieven vanaf 2008

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het werk van New Hope!

kaart van kenia

 

Wie zich over de arme ontfermt, eert HEM
(Bijbelboek Spreuken)