N A I R O B I

 

Ruim 35 jaar geleden kreeg Jan Leegstra 's nacht een bijzondere droom: een soort visioen:

op een nacht zag hij 7 lichtende letters aan de hemel in de vorm van een regenboog: 

N A I R O B I

Vanaf dat moment stonden deze letters in zijn hart gegrift en voelde Jan een enorme liefde voor Nairobi, terwijl hij er nog nooit was geweest. Die bijzondere liefde voor met name de armen van Nairobi is er nog steeds, tot op de dag van vandaag. Niet alleen bij Jan, maar ook bij Alice en de kinderen.                                                                       

Na een aantal bijzondere bevestigingen,voorbereiding en een orientatiebezoek werden Jan & Alice met hun dochters Carin en Froukje in 1982 uitgezonden naar Kenia.Vanuit de VEZ gemeente Zwolle en door 'Wereld Wijde Zending' , tijdens de zendings conferentie in Burgh Haamstede. Jan & Alice begonnen vanuit  de Maranatha Church in Mathare Valley en hebben projecten opgestart in diverse andere sloppenwijken van Nairobi. Jan was daarvoor 10 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Hij werd Kenya supervisor voor WWZ (Den Haag) en Nairobi supervisor voor Maranatha Mission (Zweden). Vanuit dat eerste kerkje zijn tientallen nieuwe kerkelijke gemeenten ontstaan, en diverse kleuter-basisscholen in 5 sloppenwijken.  

Hun pionierswerk bestond vooral uit:

 • gemeente opbouw in de slums
 • basiseducatie voor kansarme kinderen
 • diaconale projecten
 • training lokale leiders
Dit zendingsswerk in de sloppenwijken groeide relatief snel. In 1985 kon de supervisie verantwoord worden overgedragen aan lokale leiders in Nairobi slums. Toen de familie Leegstra naar Nederland terugkeerde kon Jan meteen weer aan de slag op de school voor Speciaal Onderwijs in Nunspeet waar hij eerder werkte. Daarna als docent in het (K)MBO, o.a. Godsdienst, Nederlands, Engels. Alice ging werken als vrijwilliger op het YWAM zendingskantoor Heidebeek in Heerde en is nu al weer heel wat jaren reisleider (vrijwilliger) voor Beter-uit. Ondertussen is de roeping, betrokkenheid en visie van Jan en Alice Leegstra voor de armen in Nairobi al die jaren gebleven.

Visie en Missie New Hope
 
 • Om de allerarmsten effectiever te kunnen ondersteunen hebben Jan & Alice in 2001 Stichting New Hope (NL) opgericht. New Hope wil, in navolging van Jezus, liefde in praktijk brengen door hoop te bieden en daadwerkelijke verandering in het leven van kansarme kinderen en hun families, in de sloppen van Nairobi.
 • Samen met hun bestuur (zie ANBI status) sturen ze diverse projecten aan vanuit Nederland, uitgevoerd door het Nairobi team: gekwalificeerde pastors + social workers, die wonen en werken temidden van de armen van Nairobi. Zij kennen de gemeenschap goed en weten welke kinderen /gezinnen het meest hulp nodig hebben door lange termijn ontwikkeling.
 • New Hope werkt vanuit de lokale kerken in de slums: daadwerkelijk hulp door giften van sponsors maandelijks door te sturen naar Kenia en zich in te zetten voor diverse projecten, met als speerpunten
 • school /voedingsproject
 • medisch noodfonds
 • School & Kerkbouw
 • drinkwater en toiletten

Minimale kosten

Het bestuur van New Hope NL bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen. De stichting werkt vanuit huis, dus geen officieel kantoor: giften worden maximaal ingezet. Het Nairobi New Hope Team in Kenia  is erg blij met de ondersteuning van New Hope Nederland. Dankzij gebeden en giften wordt het werk van New Hope al jarenlang gezegend (zie onder Nieuws)


Wie zich over de arme ontfermt, eert HEM (Bijbelboek Spreuken)