N A I R O B I

 

Ruim 35 jaar geleden kreeg Jan Leegstra een droom, een soort visioen. Hij zag zeven lichtende letters aan een donkere hemel verschijnen: 

N A I R O B I

Vanaf dat moment stonden die letters in zijn hart gegrift en voelde Jan een enorme liefde voor de stad Nairobi, terwijl hij er nog nooit was geweest. Die bijzondere liefde,met name voor de armen van Nairobi is er nog steeds, tot op de dag van vandaag. Zowel bij Jan als ook bij zijn vrouw Alice en hun kinderen.                                                                       

Na een aantal bijzondere bevestigingen en voorbereiding werden Jan & Alice met hun dochters Carin en Froukje in 1982 uitgezonden naar Kenia.Vanuit VEZ Zwolle en 'Wereld Wijde Zending' Den Haag, tijdens de zendings conferentie in Burgh Haamstede.

Jan & Alice begonnen vanuit  de Maranatha Church in Mathare Valley en hebben projecten opgestart in diverse andere sloppenwijken. Jan was daarvoor 10 jaar werkzaam geweest  in het basisonderwijs. Hij werd Kenya supervisor voor WWZ (Den Haag) en Nairobi supervisor voor Maranatha Mission (Zweden). Vanuit het eerste Maranatha slum kerkje in Nairobi zijn tientallen nieuwe kerkelijke gemeenten ontstaan, en diverse kleuter-basisscholen in 5 sloppenwijken.  

Hun pionierswerk bestond vooral uit:

  • gemeente opbouw in de sloppenwijken
  • basiseducatie voor kansarme kinderen
  • diaconale projecten
  • training lokale leiders
Dit zendingswerk groeide relatief snel. In 1985 kon de supervisie verantwoord worden overgedragen aan lokale Keniaanse leiders van de Maranatha Churches. Toen de familie Leegstra naar Nederland terugkeerde kon Jan meteen weer aan de slag op de school voor Speciaal Onderwijs in Nunspeet, waar hij eerder ook werkte. Daarna als docent MBO (Godsdienst, Nederlands, Engels, Internat. Schakelklas)
Alice ging als vijwilliger werken op YWAM zendingskantoor van Jeugd met een Opdracht (Heidebeek)  in Heerde. Carin en Froukje waren betrokken bij de oprichting van Kings Kids NL en reisden met Kings Kids International de hele wereld over om het evangelie te verkondigen.
Alice is inmiddels heel wat jaren (vrijwillig) reisleider van Beter-uit reizen.
 
De roeping, betrokkenheid en visie van Jan en Alice Leegstra voor de armen in de sloppen van Nairobi is al al die jaren gebleven. Sinds 2001 sturen ze vanuit Nunspeet diverse sloppenwijk projecten aan met hun stichting New Hope

Visie en Missie New Hope
 
  • Om de allerarmsten effectiever te kunnen ondersteunen hebben Jan & Alice in 2001 Stichting New Hope (NL) opgericht. New Hope wil, in navolging van Jezus, liefde in praktijk brengen door hoop te bieden en daadwerkelijke verandering in het leven van kansarme kinderen en hun families, in de sloppen van Nairobi.
  • Samen met hun bestuur (zie ANBI status) sturen ze diverse projecten aan vanuit Nederland, uitgevoerd door het Nairobi team: gekwalificeerde pastors + social workers, die wonen en werken temidden van de armen van Nairobi. Zij kennen de gemeenschap goed en weten welke kinderen /gezinnen het meest hulp nodig hebben door lange termijn ontwikkeling.
  • New Hope werkt vanuit de lokale kerken in de slums: daadwerkelijk hulp door giften van sponsors maandelijks door te sturen naar Kenia en zich in te zetten voor diverse projecten (zie elders) met momenteel als speerpunten:
  • school-voedingsprojecten
  • medisch noodfonds

Minimale kosten

Het bestuur van New Hope NL bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen. De stichting werkt vanuit huis, dus geen officieel kantoor: giften worden maximaal ingezet. Het Nairobi New Hope Team in Kenia  is erg blij met de ondersteuning van New Hope Nederland. Dankzij gebeden en giften wordt het werk van New Hope al jarenlang gezegend (zie onder Nieuws)


Wie zich over de arme ontfermt, eert HEM (Bijbelboek Spreuken)