N A I R O B I

 

 

Lang geleden kreeg Jan Leegstra een droom, een soort visioen. Tijdens een donkere nacht verschenen er 7 lichtende letters aan de hemel: 

 

N A I R O B I

Vanaf dat moment stonden deze letters in zijn hart gegrift en voelde Jan een enorme liefde voor Nairobi, terwijl hij er nog nooit was geweest. Die bijzondere liefde voor Nairobi is er tot op de dag van vandaag, zowel bij Jan en Alice als ook bij hun kinderen.                                                                       

Na een aantal bijzondere bevestigingen,voorbereiding en een orientatiebezoek werden Jan & Alice met hun dochters Carin en Froukje in 1982 uitgezonden naar Kenia.Vanuit de VEZ gemeente Zwolle en door 'Wereld Wijde Zending' tijdens hun zendings conferentie in Burgh Haamstede. Vanuit de Maranatha Church in sloppenwijk Mathare Valley (Village 10) hebben Jan & Alice destijds projecten opgestart in diverse andere sloppenwijken van Nairobi. Jan was daarvoor 10 jaar werkzaam geweest als onderwijzer en werd Kenya supervisor voor WWZ (Den Haag) en Nairobi supervisor voor Maranatha Mission Kenya. Vanuit dat eerste kerkje zijn tientallen nieuwe gemeenten en diverse kleuter-basisscholen ontstaan in verschillende sloppenwijken.

Hun pionierswerk bestond vooral uit:

  • gemeente opbouw in de slums
  • basiseducatie voor kansarme kinderen
  • diaconale projecten
  • training lokale leiders
Dit pionierswerk in de sloppenwijken groeide relatief snel. In 1985 kon de supervisie verantwoord worden overgedragen aan lokale leiders in Nairobi. De familie Leegstra keerde terug naar Nederland en Jan kon meteen weer aan de slag op dezelfde school voor Speciaal Onderwijs in Nunspeet, waar hij eerder werkte en ook in het MBO  (o.a. docent Godsdienst). Jan heeft bijna 40 jaar lesgegeven. Alice werkte als vrijwilliger op het YWAM zendingskantoor Heerde/Heidebeek ( Jeugd met een Opdracht). Ze is nu al weer heel wat jaren reisleidster voor Beter-uit. Jan en Alice hun roeping, betrokkenheid en visie voor Nairobi slums is al die jaren gebleven.
 
 
Visie en Missie New Hope
 
New Hope wil, in navolging van Jezus, liefde in praktijk brengen door hoop te bieden en daadwerkelijke verandering in het leven van kansarme kinderen en hun families, in de sloppen van Nairobi.
Om met name de allerarmsten effectiever te kunnen ondersteunen hebben Jan & Alice in 2001 Stichting New Hope (NL) opgericht. Samen met hun bestuur (zie ANBI status) sturen ze diverse projecten aan vanuit Nederland, uitgevoerd door het Nairobi New Hope team in Kenia: gekwalificeerde pastors + social workers, die wonen en werken temidden van de armen in de sloppen van Nairobi. Ze kennen de gemeenschap goed en weten welke kinderen en arme gezinnen het meest hulp nodig hebben voor lange termijn ontwikkeling. New Hope werkt dus vanuit de lokale kerken in de slums: daadwerkelijk hulp bieden, door ontvangen giften van trouwe sponsors maandelijks door te sturen naar Nairobi en in te zetten voor de diverse projecten, met momenteel als speerpunten: het onderwijs/voedingsproject en het medische (nood-) fonds.
 
Minimale kosten

Het bestuur van New Hope NL bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen. De stichting werkt vanuit huis, dus geen officieel kantoor: giften worden maximaal ingezet. Het Nairobi New Hope Team in Kenia  is erg blij met de ondersteuning van New Hope Nederland. Dankzij gebeden en giften wordt het werk van New Hope al jarenlang gezegend (zie Nieuws)


Wie zich over de arme ontfermt, eert HEM (Bijbelboek Spreuken)